Bestyrelsen

De nuværende bestyrelsesmedlemmer er valgt på generalforsamlingen 2016 for en toårig periode:

  • Henrik Andersen, Silkebjerg 11 – Formand
  • Anne Schack Petersen, Klammerhøj 8 – Næstformand
  • Peter Mortensen, Bakkedalen 5 – Kasserer
  • Kiti Weil, Langs Diget 9
  • Jes Cairns Kinch, Øvrevænget 2A
  • Thorleif Hoppe, Langs Diget 5
  • Katrine Wochner, Silkebjerg 3

Bestyrelsen kan kontaktes via email:
kontakt@tibirkebakker.dk

Kassereren kan kontaktes via email:
kasserer@tibirkebakker.dk