Græsning

Oprindeligt var landskabet i Tibirke Bakker præget af, at kvæg og får havde afgræsset i området. 

I de seneste årtier har der atter – som led i landskabsplejen – i dele af Bakkerne været fårehold, ligesom geder og heste har græsset i begrænsede perioder.

Hegning og udsætning af dyr kræver dispensation fra deklarationen om hegning m.v.

For grundejere, som er interesserede i afgræsning, anbefaler vi, at man begynder med at undersøge, hvordan naboerne stiller sig. Når dette er afklaret, tegnes skitser af hegnsføring og passagemuligheder for nye fælles folde. Derefter sendes ansøgning til grundejerforeningens bestyrelse, der sammen med Danmarks Naturfredningsforening tager stilling til sagen og hjælper med vejledning om tilskud og om indgåelse af aftaler med dyreholdere og eventuelle myndigheder.

Hegning kan som hovedregel finansieres med offentlige midler. Gribskov Kommune har således midler til støtte for landskabsplejen.