Natura 2000-registrering

GIS-programmet er et generelt program, hvor man kan søge mange forskellige oplysninger. Man er derfor nødt ‘selv at gøre noget’ og specificere sig søgning:

Hvor søger man:

–      Åben linket her: http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=natura2000planer2-2016/

–      I øverste linie indtaster man sin adresse, f.eks ‘Silkebjerg 11, 3220 Tisvildeleje’.

Hvad søger man:

–       I venstre menu er der otte overskrifter heraf seks med Natura 2000-oplysninger.

–       Vælg ‘Natura 2000 – terrestriske naturtyper – kortlægning 1/4’.

–       Herefter foldes der fire yderligere valgmuligheder ud.

–       Vælg f.eks ‘lysåbne naturtyper (2010-2011)’.

–       Resultatet er et kort med Henrik Andersens hus og omgivelser samt temaet ‘grå/grøn klit’ med en grøn krydsskravering, som er det registrerede areal.

–       Klikkes yderligere en gang på ‘lysåbne naturtyper (2010-2011)’ fås en oplysningskasse, der forklarer om naturtilstanden.

–       Klikkes endnu en gang på ‘lysåbne naturtyper (2010-2011)’, fjernes skraveringen på kortet.

–       Prøv at klikke på ‘lysåbne naturtyper (2004-06)’ og panorer/flyt billedet med ‘hånden’ (oppe i øverste linie) nedad mod Langetravs. Så vil naturtypen ‘surt overdrev’ dukke op.

–       Prøv også at klikke i venstre side på ‘adm. grænser 0/18’.

–       Så får man mulighed for at supplere kortet med f.eks matrikelkort.

–       Prøv evt. også at klikke i venstre side på baggrundskort, og vælg f.eks ‘ortofoto sommer 2014’. Så fås luftfoto fra 2014 som baggrund.