Plejeplanen 2007

I deklarationerne hedder det:

  • ”Naar den paa Foranledning af ” Foreningen af Grundejere i Tibirke Bakker” udarbejdede samlede Bevoksningsplan for Tibirke Bakker er blevet godkendt af Foreningen, skal denne Plan være bindende for Ejeren af denne Ejendom, som er forpligtet til at regulere Bevoksningen i Overensstemmelse med Planen.”

Senest er der i 2007 udarbejdet en plejeplan, der er godkendt af samtlige grundejere og af Danmarks Naturfredningsforening.

Hensigten med denne er at udstikke rammerne for den løbende landskabspleje, der jævnfør konsortiets ambitioner for Tibirke Bakker skal sikre, at sigtelinjerne i og på tværs af dalene holdes fri, således at beboere og besøgende fra stier og veje kan opleve det storslåede landskab.

Påtaleretten tilhører Foreningen af Grundejere i Tibirke Bakker og Danmarks Naturfredningsforening hver for sig.
 
Gribskov Kommune har som tilsynsmyndighed alene tilsynet med, at den til 1957-fredningen vedhæftede bevoksningsplan overholdes.