Vejlaug

 

Vedligeholdelse af vejene i Tibirke Bakker påhviler den enkelte grundejer.
Der er dannet uformelle vejlaug for:
– Øvrevænget
– Langs Diget
– Silkebjerg
– Langetravs
– Bakkedalen
– Bavnebakken